Adem en Stem

Adem en Stem 2022-04-20T16:01:39+00:00

Adem en Stem

Stemklachten komen regelmatig voor. Meestal gaan ze na een fikse verkoudheid of een heftig feestje vanzelf weer over. Soms blijft een hese, rauwe stem of een gevoel van een brok (Globus gevoel) of kriebel in de keel langer bestaan. Daardoor kan het plezier in spreken, zingen of het plezier in je beroep verminderen.
Vaak gaan mensen met klachten aan de stem eerst langs een huisarts en een KNO-arts. De KNO-arts voert dan een laryngoscopie uit. Dan kijkt hij met een kleine camera door de neus bovenop de stembanden zoals in dit filmpje goed is te zien. Als de KNO-arts niets medisch ziet, is de klacht vaak ontstaan door spanning in het keelgebied of verkeerd stemgebruik. Voor het optimaal leren gebruiken van de stem wordt u doorgestuurd naar een logopedist. Wij werken in de behandeling met stemhygiëne, ademhaling, een ontspannen houding en een gezonde stemgeving.
In onze praktijk passen we ook de techniek manuele facilitatie van de larynx (MFL)toe.

Logopedie na Corona

Onze collega logopedist Hanneke Bax heeft een duidelijk filmpje gemaakt over de klachten die u na een besmetting met Corona kunt ervaren. Als logopedist kunnen wij u bij klachten na Corona helpen door onder andere ademtherapie en ontspanningsoefeningen aan te bieden.

Logopedie na Corona

Onze collega logopedist Hanneke Bax heeft een duidelijk filmpje gemaakt over de klachten die u na een besmetting met Corona kunt ervaren. Als logopedist kunnen wij u bij klachten na Corona helpen door onder andere ademtherapie en ontspanningsoefeningen aan te bieden.

Manuele facilitatie van de larynx

Naast de traditionele adem- en stemtechnieken bestaat er het masseren en manipuleren van het strottenhoofd, de larynx. Dit wordt ook wel manuele larynx facilitatie genoemd. Hierdoor ontstaat er een betere balans in het hele gebied rondom de larynx. Dit geeft veelal een betere ontspanning.larynx-of-strottenhoofd

Manuele facilitatie van de larynx is het toepassen van manuele technieken op het hoofd/halsgebied en de larynx(strottenhoofd). Deze techniek wordt onder meer gebruikt met als doel het spreken te vergemakkelijken. Stemproblemen gaan vaak gepaard met teveel spanning in de spieren rondom het strottenhoofd. Deze verhoogde spanning (hypertonie) kan de doorbloeding belemmeren en pijn en vermoeidheid veroorzaken. Ook kan er een “globusgevoel” (brokgevoel) ontstaan en kan het slikken moeilijker zijn. Manuele larynx facilitatie is een methode om deze spanning te doen verminderen. De behandeling kan direct al vermindering van de klachten geven, zoals een verbeterde stemkwaliteit, makkelijker slikken en verdwijning van het globusgevoel.
Er wordt  met deze facilitatie een goede basisvoorwaarde gecreëerd voor andere stem en slikoefeningen

Wie kan ermee behandeld worden?

Deze techniek wordt  gebruikt bij mensen waarbij  sprake is van een hypertonie, dat betekent dat de spanning in de spieren van de hals, nek, kaak en mondbodem te hoog is.

Effecten van de facilitatie:

  • Ontspanning van hals, strottenhoofd, mondbodem
  • Verbetering van stemkwaliteit
  • Makkelijker slikken
  • Vermindering van globus-gevoel
  • Vermindering van klachten of pijnsensatie van de keel
  • Verbetering van de flexibiliteit van het strottenhoofd.

larynx of strottenhoofd

KLIK HIER voor meer informatie over stem en stemproblemen