Klachtenregeling

Klachtenregeling 2020-01-11T10:39:44+00:00

Als logopedisten doen wij onze uiterste best om aan uw wensen te voldoen. Het kan echter voorkomen dat u toch ontevreden bent met de geleverde zorg.
Wij hopen dat u dit dan zo snel mogelijk aan ons laat weten, zodat we er samen uit kunnen komen.

Lukt dit niet, dan kunt u terecht bij het Klachtenloket Paramedici.

Voor meer informatie over de klachtenregeling, de WKKGZ (de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de zorg) kunt u een brochure bij ons opvragen,
of KLIK HIER om de digitale versie te downloaden.