Sensorische- en Reflexintegratie

Sensorische- en Reflexintegratie 2020-02-10T12:09:41+00:00

Wat is Sensorische Informatieverwerking?

Sensorische informatieverwerking (S.I.) is het kunnen opnemen, selecteren en integreren van informatie die via de zintuigen wordt geregistreerd. Om adequaat te kunnen functioneren in het dagelijks leven is het belangrijk dat de zintuiglijke waarnemingen goed door het zenuwstelsel worden verwerkt. De sensorische informatieverwerking speelt een essentiële rol in de algehele ontwikkeling van kinderen, zoals de motorische ontwikkeling, spraaktaalontwikkeling, leerontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Als de sensorische informatieverwerking niet goed verloopt kunnen uiteenlopende en dikwijls verwarrende problemen ontstaan. Kinderen worden bijvoorbeeld door bepaalde zintuiglijke prikkels opvallend druk of reageren fel en emotioneel op prikkels die wij nauwelijks waarnemen, bijvoorbeeld sterk en direct reageren op achtergrondgeluid. Ook het tegengestelde is mogelijk.
Kinderen voelen prikkels nauwelijks en hebben in vergelijking met andere kinderen meer prikkels nodig om adequaat te kunnen reageren en functioneren, zoals te grote stukken doorslikken of niet voelen dat er nog eten rondom of in de mond zit. Omdat er dikwijls geen duidelijke fysieke oorzaken zijn, worden problemen in de sensorische informatieverwerking niet altijd herkend, terwijl ze de ontwikkeling van het kind in al zijn facetten kunnen belemmeren.
S.I. therapie is niet gericht op het trainen van vaardigheden maar op het verbeteren van de voorwaarden voor een goede normale ontwikkeling. In Nederland worden ergotherapeuten, (kinder)fysiotherapeuten en logopedisten opgeleid tot Sensorisch Informatieverwerking therapeut. Doorgaans is het idee dat iedere therapeut op zijn eigen vakgebied behandelt volgens de principes van S.I. therapie.

Sensorische informatieverwerking en logopedie

In de logopedische praktijk worden kinderen aangemeld waarbij de sensorische informatieverwerking zich niet goed ontwikkelt. Dit kan onder andere gevolgen hebben voor de mondmotorische-, spraak-, taal- en articulatieontwikkeling, maar ook voor de ontwikkeling van de luistervaardigheden en op het gebied van eten en drinken. We kunnen bij deze kinderen bijvoorbeeld problemen zien bij:
• Eten : slordig eten , veel morsen, niet goed kauwen, geen stukjes eten, veel bijten op kleding, geen vieze mond willen hebben.
• Mondgewoonten: “inspanningskwijlen”
• Adem: problemen met het regelen van de adem tijdens spreken.
• Spraak: uitspraakfouten en omkeringen binnen het woord ( prateldik = prikkeldraad) , mompelend en binnensmonds spreken, neiging tot een te hoog spreektempo.
• Taal: lange zinnen zijn grammaticaal moeilijk, slordige zinsbouw
Tijdens het logopedisch onderzoek wordt gekeken naar de wijze en mate van sensorische informatieverwerking in relatie tot de logopedische problemen. Indien van toepassing zal aan de ouders gevraagd worden een “Oudervragenlijst sensorische prikkelverwerking” in te vullen (Sensory Profile; SP). In de behandeling zal de sensorische informatieverwerking gecombineerd worden met de logopedische therapie om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen. S.I. therapie vindt op een speelse manier plaats. Het aanbod van materialen is zeer gevarieerd zodat de zintuigen op diverse manieren aangesproken kunnen worden, zoals een grote bal, trampoline, loopschildpad, ballenhuis, balanskussen, wiebeltol, staptegels, diverse blaas- en zuigmaterialen.
Zo nodig wordt uitgebreider onderzoek naar de Sensorische Informatieverwerking geadviseerd en wordt uw kind verwezen naar een kinderfysiotherapeut of ergotherapeut.

Reflexintegratie

Tekst volgt

Reflexintegratie

Tekst volgt